KAKNÜS

“Kaknüs güzel fakat acaip bir kuştur.

Yeri yurdu da Hindistan’dadır.

Uzun, kuvvetli bir gagası vardır.

O gagada ney gibi birçok delikler bulunur.

Yüze yakın delik vardır.

Sonra bu kuşun benzeri de yoktur; tektir bu kuş!

Her delikten başka türlü bir ses çıkar; her sesten de başka bir nağme duyulur.

Bütün kuşlar susarlar.

Onun sesinin güzelliğinden hepsinin aklı başından gider.

Bir filozof vardı; bir müddet onunla düştü kalktı ve müzik bilgisini onun sesini taklit ederek meydana getirdi.

Bu kuşun ömrü binyıla yakındır.

Öleceği vakti bilir.

Öleceğini anlayıp da kendisinden ümidi kesti mi çalı çırpı toplar, onlar çepeçevre yığar.

Tam ortasına da kendisi geçer, yüzlerce türlü nağmelerle feryada başlar.

Adeta ruhunun  her deliğinden başka çeşit bir türlü nağme çıkarır.

Hem feryad eder, hem de ölüm derdinden gazel yaprağı gibi titrer.

Onun feryadını duyup işiten bütün kuşlar, onun coşkunluğunu gören bütün yırtıcı hayvanlar, karşısında düşüp ölürler.

Hepsi onun ağlamasına ağlar, bir kısmı da dermansız, takatsiz bir hale düşüp ölür gider.

Onun bu ölüm günü acayip bir gündür.

Gönüller yakan feryadından âdeta gönüllerden kanlar damlar.

Nihayet bir soluk ömrü kalınca şiddetle kanatlarını çarpar.

Kanadından bir kıvılcım sıçrar; alev alır ateşlenir.

O ateş çevresindeki çalı çırpıyı tutuşturur; bu suretle tamamıyla yanıp gider.

Külde bir zerre bile ateş kalmayınca o külden başka bir kaknüs kuşu meydana gelir.

Hiç kimseye böyle bir şey nasip olur mu? Öldükten sonra doğsun yahut doğursun!”

 

 

Feridüddin Attar(1119?-1230), Mantıku’t-tayr(Kuş Dili)

 

Anadolu, Endülüs, Ortadoğu, Kafkasya, Iran, Makedonya ve Kuzey Afrika gibi coğrafyalardan yüzyıllardır yaşaya gelen müziği, çok dilli ve çok sesli bir üslupla sahneye aktarıyoruz…

 
Alev Ergen: kontrabas, vokal

Alvaro Antona Villar: flamenko gitar

Burak Malçok: ney

Ceren Özkarataş: vokal

Ceyhun Kaya: saksofon

Ersin Ersavaş: ud

Mamed Cafarov: akordeon, trompet, düzenleme

Onur Seçki: perküsyon
copyright © 2013 | BO SAHNE | all rights reserved | credits